seminariessida_mick_huvudbild.jpg

Handelspolitisk vår
- seminarieserie våren 2015

2015-03-20

Kommerskollegium anordnar under våren en serie seminarier med fokus på framtidsfrågorna för utrikeshandeln och EU:s inre marknad. Mycket är på gång. Kommissionen håller på att ta fram en ny handelsstrategi. I Sverige pågår arbetet med att ta fram en ny exportstrategi. EU kommer under året att presentera en ny inremarknadsstrategi. Vilka är problemen och möjligheterna?

Här är vårens seminarier:

Fokus: Personrörlighet

Frukostseminarium 31 mars. Mer info och anmälan >>

Fokus: E-handel/digitalisering

Eftermiddagsseminarium 15 april

Fokus: EU:s inre marknad - ekonomiska effekter

Frukostseminarium 6 maj

Fokus: Frihandelsavtalet EU-USA (TTIP)

Frukostseminarium 26 maj

Mer information kommer inför varje seminarium.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies