Karta över Saudiarabien

Handelsministermöte Sverige-Saudiarabien: Vilka hinder för handeln ska tas upp?

2017-07-13

Bedriver ert företag handel med varor, tjänster eller gör investeringar i Saudiarabien? Har ni stött på handelshinder och problem när ni gör affärer med eller i Saudiarabien? Låt oss veta!

I oktober 2017 planeras ett handelsmöte på ministernivå mellan Sverige och Saudiarabien äga rum. Kommerskollegium har fått i uppdrag att ge regeringen ett underlag inför mötet som bland annat ska diskutera problem som svenska företag upplever i sin handel med Saudiarabien. Syftet är att hitta lösningar och underlätta handeln för företagen.

Nu har alla företag som har synpunkter och/eller erfarenheter av handelshinder och problem möjlighet att meddela dessa till Kommerskollegium. Senast 1 september.

Läs hur ert företag kan kontakta oss om frågor och problem som kan tas upp på mötet. På engelska. På svenska.

Frågor besvaras av utredaren Anamaria Deliu, anamari...@kommers.se och telefon +46(0)8 690 4913.

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies