nordamerika-glob.jpg

Handelsförhandlingar mellan EU och USA – vad är viktigt för ditt företag?

2019-04-16

EU:s medlemsländer har gett grönt ljus till EU-kommissionen att inleda formella frihandelsförhandlingar med USA. Företag och andra intressenter inbjuds att lämna synpunkter om det regulativa samarbetet mellan USA och EU senast den 29 april 2019.

Förhandlingarna kommer att omfatta två avtalsområden: det ena om hur företag visar att varor uppfyller vissa produktkrav (bedömning av överensstämmelse) och det andra om borttagna tullar på industriprodukter.

Osäker förhandlingsstart

Det är dock osäkert när förhandlingarna kan komma igång med tanke på att de amerikanska förhandlingsmandaten tar sikte på ett mer omfattande handelsavtal som inkluderar jordbruksprodukter, något som inte ingår i EU:s förhandlingsmandat.

EU:s medlemsländer har nu godkänt förslaget till förhandlingsmandat som EU-kommissionen lade fram i januari 2019. Förslaget är en följd av det gemensamma uttalandet om handelsförhandlingar från USA och EU i juli 2018. Förhandlingarna ska förhindra att handelsspänningarna mellan EU och USA ökar och där bakgrunden är USA:s höjda stål- och aluminiumtullar från juni 2018.

Välkomnar synpunkter på området regulativt samarbete

Europeiska kommissionen bjuder nu in intressenter att lämna synpunkter på vad som bör ingå i förhandlingarna om ett regulativt samarbete mellan EU och USA. Sista dagen för synpunkter är den 29 april 2019.

Lämna synpunkter om det regulativa samarbetet mellan EU och USA till EU-kommissionen 

Kontakt på Kommerskollegium

Om det regulativa samarbetet

Linda Bodén +46-8-690 48 63 linda....@kommers.se

Om handelsförhandlingarna generellt
Anna Sabelström
08-690 48 43
anna.sab...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies