silk.jpg

Globala värdekedjor ger möjligheter för utvecklingsländer

2013-11-29

Över hälften av världshandeln är idag handel med insatsvaror och insatstjänster. Innan en färdig produkt når sin slutkund har komponeter och delkomponenter passerat flera gränser. Handelshinder blir på så sätt än mer handelsstörande, eftersom de drabbar en och samma produkt flera gånger. För att utvecklingsländer ska kunna delta i den internationella handeln som den ser ut idag, är det avgörande att de förenklar gränspassagen av varor. Det framgår av Kommerskollegiums nya rapport Global Value Chains and Developing Countries – An Introduction.

Utvecklingsländerna får genom att delta i handeln, i globala värdekedjor eller produktionsnätverk, nya möjligheter att delta i att delta i internationell produktion av avancerade produkter, genom specialisering i ett mindre segment som till exempel bilbromsar eller it-support. Samtidigt medför det utmaningar när den integrerade handeln kan kräva allt snabbare anpassning till nya innovationer och förändrad efterfrågan.

De hinder som har störst negativ inverkan för många utvecklingsländers möjligheter att delta i och dra nytta av den nya handeln är: begränsade tjänstemarknader, krångliga handelsprocedurer, tullar på såväl insatsvaror som på exportmarknader samt krav på att uppfylla skilda standarder och nationella tekniska regler.

Ta del av Kommerskollegiums rapport Global Value Chains and Developing Countries – an Introduction här

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies