molnet.jpg

Frukostmöte 12 april: E-handel och Molnet - hinder och möjligheter

2013-04-03

Den kraftiga ökningen av e-handel och molntjänster ger företagen nya möjligheter att göra affärer och nå konsumenter i andra länder. Samtidigt uppdagas nya hinder. Kommerskollegiums frukostmöte 12 april tar upp utvecklingen och de nya hindrens betydelse för handelspolitiken. 

Läs mer om frukostmötet på Kommerskollegium 12 april

Anmälan sker på http://www.kommers.se/anmalan senast den 11 april.
För ytterligare frågor och information, kontakta Stina Nordström
stina.no...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies