Kiev.jpg

Frihandelsavtalet med Ukraina i kraft

2016-01-08

Vid årsskiftet trädde EU:s frihandelsavtal med Ukraina i kraft. Gränserna ska nu ömsesidigt och gradvis öppnas för fri handel med såväl varor som tjänster.

Förutom att båda parter tar bort tullar och andra gränshinder ska Ukraina anta europeiska regelverk och standarder på en rad områden. På detta sätt ska landet närma sig EU:s inre marknad. Exempel på områden där Ukraina gör detta är konkurrensrätt, offentlig upphandling och intellektuella äganderätter. Därmed är förhoppningen att affärsklimatet i Ukraina ska förbättras och att det ska bidra till ökade investeringar och diversifiering av ekonomin samt ekonomisk integration med övriga Europa.

Implementeringen av avtalet ska ske under ett antal år framöver och effekterna blir därför gradvisa.

Bakgrund

Avtalet, som är en del av ett större samarbetsavtal mellan EU och Ukraina, signerades 27 juni 2014 och kommer träda i kraft slutligt när alla EU:s 28 medlemsstater ratificerat det. Fram till dess tillämpas handelsdelen av avtalet provisoriskt från och med 1 januari 2016.

Mer information

Frågor besvaras av Johan Henriksson, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 21
Epost: johan.he...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies