business.jpg

Frihandelsavtal mellan USA och Sydkorea ikraft

2012-03-15

Frihandelsavtalet mellan USA och Sydkorea, KORUS, träder i kraft från torsdagen den 15 mars. Amerikanska företag får genom avtalet betydligt bättre tillträde till den sydkoreanska marknaden. För europeiska företag blir konkurrensen från amerikanskt håll tuffare.

Nästan ett år efter att frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea trädde ikraft provisoriskt ska KORUS, frihandelsavtalet mellan USA och Sydkorea, börja tillämpas. Det kommer att bli billigare och enklare för amerikanska företag att exportera till Sydkorea, liksom för sydkoreanska företag att exportera till USA. Exempelvis kommer både den sydkoreanska och den amerikanska tullen på personbilar att avvecklas efter fem år.

I stora drag liknar frihandelsavtalet mellan USA och Sydkorea det avtal som redan finns mellan EU och Sydkorea. Båda avtalen är breda och täcker flera handelsområden, bland annat tullar, icke-tariffära handelshinder, tjänstehandel, offentlig upphandling och immaterialrätt. Båda avtalen är dessutom långtgående. Tullarna avvecklas till exempel på flertalet varor i båda avtalen. Avtalen innebär bland annat också betydande marknadstillträde till ett stort antal tjänstesektorer.

På vissa områden skiljer sig dock frihandelsavtalen. Enligt en analys av Congressional Research Services får amerikanska företag bättre villkor vad gäller offentlig upphandling där de kan delta i fler upphandlingar än europeiska företag. Avtalet mellan EU och Sydkorea innehåller inte ett kapitel om investeringsskydd, vilket finns i KORUS. Det beror på att investeringsskydd istället regleras bilateralt mellan EU:s medlemsländer och Sydkorea. Enligt Korea Economic Institute har USA fått en bättre utdelning vad gäller djur- och växtprodukter samt transporter. EU har däremot lyckas bättre vad gäller bearbetade livsmedelsprodukter, fisk, kemikalier, maskiner och elektronik.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies