kretskort.jpg

Framgång i Nairobi – beslut att utvidga Informationsteknikavtalet, ITA

2015-12-17

Vid ministerkonferensen i Nairobi den 16:e december 2015 beslöt 53 WTO-medlemmar att utvidga Informationsteknikavtalet, ITA. Beslutet innebär att de 53 WTO-medlemmarna erbjuder alla WTO-medlemmar tullfrihet för ytterligare 201 varor med anknytning till IT-området.

En utökning av ITA är betydelsefullt för Sverige. Det kan innebära ökad konkurrenskraft för den svenska exporten och lägre priser för svenska konsumenter. Varorna som täcks av det utökade avtalet står för 6,8 procent av Sveriges export till länder utanför EU och 6,4 procent av Sveriges import från länder utanför EU.

Både konsumentvaror och färdiga varor samt delar och komponenter omfattas. Exempel på varor som kommer att bli tullfria vid import i de länder som ansluter sig till avtalet är bland annat den nya generationens halvledare (MCOs), optiska media som t ex CD, mikrofoner, högtalare, viss medicinsk utrustning, avancerade mät- och kontrollinstrument samt vissa elektriska eller elektroniska apparater med anknytning till IT och kommunikation.

Enligt WTO beräknas världshandeln för dessa varor uppgå till cirka 1,3 biljoner USD per år motsvarande 10 procent.

Utökningen av ITA kommer också att leda till minskad administrativ börda både för företag och myndigheter eftersom det inte finns några krav på att olika ursprungsregler måste uppfyllas för att få tullfrihet för varorna som ingår i ITA.

Följande länder står bakom beslutet och erbjuder tullfrihet för de varor som omfattas av utvidgade avtalet: Albanien, Australien, Colombia, Costa Rica, EU +28 medlemsländer, Filippinerna, Guatemala, Hongkong/Kina, Island, Israel, Japan, Kanada, Kina, Malaysia, Mauritius, Montenegro, Nya Zeeland, Norge, Singapore, Schweiz inklusive Liechtenstein, Sydkorea, Taiwan, Thailand och USA.

Tullarna kommer att avvecklas med början under 2016 och tullfrihet nås år 2019 för merparten av varorna men för vissa känsliga varor nås tullfrihet först efter sju år. 

 

Mer information

Läs mer på WTO:s hemsida

Frågor besvaras av:

Maria Johem, 08-6904854, e-post: maria....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies