Statistik%202.jpg

Fortsatt ökning av utrikeshandeln

2016-03-17

Svensk export av varor och tjänster fortsätter uppåt – en ökning med 7,4 procent 2015, jämfört med föregående år. Samtidigt steg importen av varor och tjänster med 6,6 procent, visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel 2015.

Enligt primärstatistiken för varuhandel ökade värdet på såväl varuexport som varuimport med 4,8 procent. Det totala värdet på varuexporten uppgick till 1 181 miljarder kronor och värdet på varuimporten till 1 164 miljarder kronor. Handelsnettot ökade för första gången sedan 2006 och uppgick under 2015 till 17 miljarder kronor jämfört med 16 miljarder 2014.

Europa som helhet tog emot 73 procent av Sveriges totala varuexport. EU:s värdeandel uppgick till 59 procent. Exporten till Amerika ökade med 15 procent och till Asien och EU med 7,6 respektive 4,9 procent. Exportvärdet ökade kraftigt till bland andra USA, Tyskland och Kina.

– Vi ser en fortsatt positiv utveckling för svensk utrikeshandel. Bland annat kan man se att exporten av personbilar ökade med 57 procent under förra året och läkemedelsexporten med 20 procent, säger Petter Stålenheim, ansvarig för Kommerskollegiums statistikrapporter.

Mest i kronor exporterar svenska företag till Norge, följt av Tyskland, Storbritannien, USA och Danmark. Importen sett till det totala värdet kommer främst från Tyskland, följt av Norge, Nederländerna, Danmark och Storbritannien visar primärstatistiken för varuhandel.

Sammantaget kommer 84 procent av Sveriges import kommer från Europa och 70 procent från EU. Importen ökade kraftigt från Nordamerika och Asien, med 14 respektive 13 procent. Tyskland, Kina och Nederländerna var de länder från vilken värdet på importen ökade mest.

Tjänsteexporten ökade med 15 procent och tjänsteimporten med 9,9 procent Värdet på tjänsteexporten uppgick till 605 miljarder kronor och tjänsteimporten till 498 miljarder, vilket gav ett tjänstehandelsnetto på 107 miljarder, 35 miljarder mer än 2014 visar siffror från betalningsbalansen.

De största mottagarna av svensk tjänsteexport var Norge, USA och Storbritannien. USA, Storbritannien och Tyskland levererade mest tjänster till Sverige.

Fotnot: Statistiken för Sveriges totala export och import samt för tjänstehandel baseras på statistik från betalningsbalansen och är inte direkt jämförbar med den detaljerade varuhandelsstatistiken. 

Mer information

Frågor besvaras av:

Petter Stålenheim
E-post: petter.st...@kommers.se
Tel: 073-424 48 49

Olle Grünewald
E-post: olle.gr...@kommers.se 
Tel: 073-424 48 73

Till nyhetsarkivet

Relaterat

Sveriges utrikeshandel - förändring i värde år 2011-2015

Ladda ned infografen som pdf


Sveriges varuhandel - Sveriges 5 i topp export- och importländer 2015

Ladda ned infografen som pdf


Sveriges tjänstehandel - Sveriges 5 i topp export- och importländer 2015

Ladda ner infografen som PDF

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies