jordbruk2.jpg

Förslag till ny jordbrukspolitik stärker inte EU:s konkurrenskraft

2012-03-05

Kommerskollegium är kritiskt i sitt remissvar på EU-kommissionens förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. I remissvaret som lämnats till Landsbygdsdepartementet konstaterar kollegiet att förslaget inte bidrar till ökad marknadsorientering av jordbruket i EU.

Kommerskollegium anser att jordbrukspolitiken bör reformeras i en riktning som kan öka konkurrenskraften inom såväl jordbruket som inom den industri som använder jordbruksprodukter som insatsvaror. Förslaget innebär också att EU:s jordbrukspolitik även i framtiden kan förväntas störa den internationella handeln med jordbruksprodukter, med negativa konsekvenser för bland annat utvecklingsländer.

Läs hela Kommerskollegiums remissvar (PDF)

Läs mer om handel med jordbruksprodukter

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies