wto_flaggor.jpg

Förberedelserna klara inför WTO:s ministerkonferens i Genève

2011-12-14

Den 15-17 december äger WTO:s ministerkonferens rum i Genève, Schweiz. Beslut i viktiga frågor för de minst utvecklade länderna (MUL), är att vänta samt överenskommelser om hur man ska hantera de strandade Dohaförhandlingarna. Beslut kommer även tas om Rysslands, Montenegros och Samoas WTO-anslutningar.

WTO-förhandlingarna inom ramen för den så kallade Doharundan har vid konferensens inledande pågått i tio år, utan att ha avslutats. Doharundan ligger nu på is och kommer inte att fortskrida under konferensen. Dock kommer man att fatta beslut om enskilda frågor som är viktiga för MUL. Bland annat kommer beslut tas om att ge medlemsländerna möjligheten att ge särskilt förmånlig behandling till tjänsteexportörer från MUL.

WTO-länderna har även kommit överens om gemensamma riktlinjer som ska förmedlas vid konferensen. Dessa säger att länderna är eniga om att Doharundan befinner sig i ett dödläge och inte kommer kunna avslutas inom en nära framtid. Länderna bekräftar samtidigt att de kommer att verka för att avsluta rundan och att de är villiga att testa nya förhandlingsmetoder för att komma framåt i förhandlingarna.

 

Läs mer om World Trade Organization (WTO)

Läs mer om Doharundan 

 

Externa länkar

Mer information om WTO:s åttonde ministerkonferens

WTO-ambassadör Joakim Reiters Världshandelsblogg 

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies