rod-lastbil.jpg

Fler företag vänder sig till Solvit

2012-03-12

Antalet problem som kom in till Solvit under 2011 låg på ungefär samma nivå som 2010. Problemen gäller hinder för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt inom EU. De problem som rör fri rörlighet för varor har ökat något, vilket antas bero på att allt fler företag känner till Solvit.

Till Solvit kan företag och privatpersoner kostnadsfritt anmäla och få hjälp när de stöter på hinder på EU:s inre marknad, det vill säga de 27 EU-länderna och Norge, Island och Liechtenstein. Det kan gälla hinder för varor, tjänster, personer och kapital. Det finns ett Solvitcenter i varje land inom den inre marknaden.

Antalet ärenden som rör fri rörlighet för varor ökar. Liksom de närmast föregående åren är det fordonsrelaterade hinder och hinder med anknytning till krav som myndigheter i olika EU-länder ställer på varor, som samlar flest anmälningar. Antalet ärenden som handlar om fri rörlighet för varor har ökat och är nu nästan lika högt som antalet personärenden.

- Vi är glada över att allt fler företag vänder sig till oss. Vi ser det som ett tecken på att vi har nått ut med information om Solvit, snarare än att företag stöter på fler problem nu än tidigare, säger Lena Engvers vid Solvit.

Av de 132 anmälda hindren som behandlades av Solvit Sverige under 2011 gällde 56 ärenden fri rörlighet för personer, 51 ärenden varor, 11 handel med tjänster och 14 om fria kapitalrörelser. Hälften av dessa anmälningar rör hinder inom Sverige och hälften rör hinder som uppstått i andra EU-länder.

När det gäller de anmälningar som gäller hinder i andra EU-länder var det Norge, Tyskland, Belgien och Spanien som var föremål för flest ärenden.

I likhet med tidigare år kommer det in flest anmälningar som gäller hinder för personrörligheten. Den största enskilda gruppen hinder är på området socialförsäkringar, följt av ärenden om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer och ärenden om uppehållsrätt.

I slutet av 2011 kom det in ett stort antal ärenden från personer som inte fick ut ett svenskt personnummer. I Sverige behövs personnummer för många olika samhällsfunktioner, bland annat för att öppna ett bankkonto. Solvit planerar att närmare utreda denna problematik och hur den förhåller sig till EU-rätten.

Hinderärenden som rör frågor om fri rörlighet för kapital har ökat. Många av dem har anknytning till pensionsutbetalningar.

 

Mer information

Ladda ner publikationen Solvit Sverige 2011 (PDF)

Läs mer om Solvit

 

Frågor om Solvit besvaras av Lena Engvers, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 37
E-post: lena.e...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies