European Businesses Exporting to Sweden

2011-05-31

Torsdagen den 26 maj arrangerade Kommerskollegium, i samarbete med EU-kommissionen i Sverige, seminariet ”European Businesses Exporting to Sweden”. Seminariet riktade sig till EU/EES-ländernas ambassader i Sverige samt europeiska handelsorganisationer.

Seminariet lockade ett 50-tal personer från totalt 19 länder. Lena Johansson, generaldirektör för Kommerskollegium och Pierre Schellekens, chef för EU-kommissonen i Sverige inledde dagen. Målet med seminariet var att öka kännedomen om tre olika verktyg som syftar till att underlätta för europeiska företag som är intresserade av att exportera till Sverige. Utredare från Kommerskollegium presenterade verktygen.

Lena Engvers presenterade Solvit som fungerar som ett problemlösningsnätverk inom EU. Solvit är en kostnadsfri tjänst som arbetar med att lösa EU-rättsliga problem som kan uppstå på den inre marknaden mellan företag och myndigheter i respektive land.

Anna Norlén var nästa talare. Hon presenterade kontaktpunkten för varor som tillkommit i samband med EU-förordningen gällande ömsesidigt erkännande, EG 764/2008. Till kontaktpunkten för varor kan företag vända sig om de vill ta reda på vilka nationella regelverk eller krav som kan gälla för en specifik vara.

Den sista presentationen handlade om kontaktpunkten för tjänster och presenterades av Ulrika Båth Bertram. Kontaktpunkten för tjänster är ett resultat av EU:s tjänstedirektiv, 2006/123/EG. Kontaktpunkten för tjänster är nätbaserad och är tänkt att samla all relevant information ett företag behöver för att börja sälja sina tjänster i ett annat EU-land, i detta fall Sverige. Deltagarna fick också chans att bekanta sig med den svenska kontaktpunkten som finns på företagarsajten www.verksamt.se 


Läs mer om Kommerkollegiums kontaktpunkter på nedanstående länkar:

Solvit
Kontaktpunkt varor
Kontaktpunkt tjänster

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies