frukter.jpg

Europaparlamentet godkänner frihandelsavtal med Colombia och Peru

2012-12-12

Europaparlamentet beslutade den 11 december 2012 att godkänna det frihandelsavtal som EU förhandlat fram med Colombia och Peru. Avtalet är omfattande och berör en rad handelspolitiska frågor, bland annat tullavveckling, reducerade icke-tariffära handelshinder och ökade möjligheter för tjänstehandel. Redan från årsskiftet kan avtalet komma att börja gälla provisoriskt.

Efter att avtalet nu godkänts av Europaparlamentet kommer det att behöva undertecknas och ratificeras av de enskilda avtalsparternas regeringar innan det är helt färdigt. Frihandelsavtalet förväntas dock kunna börja tillämpas provisoriskt redan i början av 2013, beroende på vilket datum Europeiska rådet anger.

När avtalet kan börja tillämpas kommer marknaderna att öppnas för export och import av bland annat frukt och grönsaker, bilar, elektronik och maskiner, vin och sprit samt diverse tjänster, särskilt inom branscherna telekom och finansiella tjänster. Avtalet innebär också gemensamma regler för immaterialrätt, transparens och konkurrens.

I avtalet ingår även en långtgående överenskommelse om skydd för mänskliga rättigheter. Parterna har också åtagit sig ett samarbete vad gäller skydd för miljö och grundläggande arbetsvillkor.

Sveriges handel med Colombia och Peru är än så länge liten - mindre än 0,5 procent av Sveriges totala handel. Ett frihandelsavtal med länderna har ändå varit viktigt för Sverige då ett angeläget mål är att främja den regionala ekonomiska integrationen.

Mer information:

Frågor besvaras av Jana Nackberg, Kommerskollegium:
Tel: 08-690 48 47
E-post: jana.na...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies