sifferspel.jpg

Händelsrikt 2016 för handelspolitiken

2017-02-22

På de områden Kommerskollegium har att hantera, handelspolitiken och EU:s inre marknad, har vi sett flera potentiellt omvälvande händelser det senaste året. EU har varit i fokus och med Storbritanniens folkomröstning om ett Brexit har mervärdet av EU:s inre marknad lyfts och ibland ifrågasatts. Läs mer om kollegiets verksamhet i årsredovisningen för 2016.

De frihandelsavtal som EU förhandlar med omvärlden har också seglat upp i den politiska debatten. Avtalet med EU och USA, TTIP, har förpassats längre ned på listan efter presidentvalet i USA och CETA, avtalet med Kanada, har väckt en livlig debatt om värdet av handel med omvärlden.

Kommerskollegium bidrar även med kunskap i mer långsiktiga skeenden. Med utredningar av digitalisering, protektionism, 3D, handelns betydelse för sysselsättning, tjänsternas betydelse för den svenska och europeiska industrin har Kommerskollegium bidragit med att se runt hörnet, förbi de dagsaktuella händelserna.

Läs: Kommerskollegiums årsredovisning 2016 (pdf)

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies