solpaneler.jpg

EU:s skyddstullar påverkar klimatet negativt

2013-06-13

EU:s skyddstullar fördyrar förnyelsebar energi och minskar användningen av miljövänliga produkter. Klimatet kan därmed påverkas negativt och skyddstullarna går emot ambitionen i EU:s klimatstrategi, visar Kommerskollegium i en ny rapport.

EU har under de senaste fem åren infört skyddstullar på olika sorters förnyelsebar energi, främst på biobränslen som biodiesel och bioetanol samt på solpaneler. Men även insatsvaror som glasfibrer, som används vid tillverkningen av vindturbiner, och solglas för tillverkningen av solpaneler omfattas av högre tullar.

Skyddstullarna tenderar även att införas på stora importvärden. Tre av EU:s fem största skyddsåtgärder med avseende på importvärden är riktade mot förnyelsebara energikällor. De nyligen införda antidumpningstullarna på solpaneler från Kina omfattar ett importvärde på 11.5 miljarder euro och är den värdemässigt största skyddsåtgärden någonsin.

Kommerskollegium konstaterar i rapporten att EU:s användning av skyddstullar mot förnyelsebar energi går emot ambitionen i EU:s klimatstrategi. Klimatstrategin har som målsättning att användningen av förnyelsebar energi inom EU ska öka till 20 procent av den totala energiförbrukningen år 2020.

Mer information:

Frågor om rapporten besvaras av Jonas Kasteng, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 45
E-post: jonas.k...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies