falt.jpg

EU:s skyddstullar på biodiesel drabbar rekordhöga importvärden

2013-05-30

Den 29 maj 2013 införde Europeiska kommissionen provisoriska antidumpningstullar på mellan 2,8 procent och 10,6 procent på import av biodiesel från Argentina och Indonesien. Importvärdet på biodisel från dessa länder motsvarar nästan 18 miljarder kronor och är EU:s hittills största antidumpningåtgärd.

Att tullarna är provisoriska innebär att EU-kommissionen fortsätter att undersöka om antidumpningstullarna ska bli definitiva. Senast den 28 november beslutar kommissionen om definitiva antidumpingtullar ska införas. Åtgärderna brukar sedan vara i kraft under minst fem år.

Kommissionen har vid flera tillfällen undersökt importerad biodiesel. Just nu pågår det även en antisubventionsundersökning mot samma vara från Argentina och Indonesien. Om provisoriska åtgärder ska införas även i detta fall måste det offentliggöras av kommissionen senast den senast den 10 augusti 2013.

Mer information:

Frågor besvaras av:

Isabelle Ahlström, Kommerskollegium
E-post: isabelle....@kommers.se
Telefon: 08-690 48 03

Jonas Kasteng, Kommerskollegium
E-post: jonas.k...@kommers.se
Telefon: 08-690 48 45

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies