kaffe1.jpg

EU vill införa skyddstullar på köksporslin från Kina

2012-02-17

EU inleder idag en undersökning i syfte att införa skyddstullar på importen av köksporslin från Kina. Svenska företag som vill påverka undersökningen uppmanas omgående kontakta Europeiska kommissionen.

Svenska tillverkare och importörer som kan komma att beröras av antidumpningsåtgärderna på köksporslin från Kina uppmanas omedelbart kontakta EU-kommissionen enligt instruktion nedan. Samma uppmaning gäller för konsumentorganisationer som vill påverka undersökningen.

Senast fredagen den 2 mars måste företag och konsumentorganisationer som vill påverka undersökningen kontakta EU-kommissionen. Företag bör fylla i frågeformuläret i Bilaga B i förordningen nedan och skicka till EU-kommissionen.

Övriga särskilda tidsfrister framgår av förordningen.

 

Skicka formuläret till EU-kommissionen via följande e-postadress:
TRADE-TABLE...@ec.europa.eu

 

Mer information

EU-kommissionens förordning - med information om vilka varor som berörs i antidumpningsundersökningen (PDF)

Läs mer om antidumpnings- och antisubventionsåtgärder

 

Frågor besvaras av Jonas Kasteng, Kommerskollegium:
Tel: 08-690 48 45
E-post: jonas.k...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies