Statistik%202.jpg

EU viktigare för Sveriges utrikeshandel

2016-12-14

EU är allt viktigare för Sveriges utrikeshandel. Medan den svenska handeln med andra delar av världen minskat har den ökat med länderna inom EU. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges handel för de tre första kvartalen i år.
- Sveriges export till Storbritannien har minskat kraftigt. Även importen har gått ned. Det är för tidigt att säga att minskningen beror på Brexit. Redan innan britternas folkomröstning såg vi en nedgång, säger Anna Stellinger, GD för Kommerskollegium. 

Sveriges utrikeshandel fortsätter öka. Men värdet av varuexporten sjunker. Volymmässigt ökade den svenska varuexporten med 2,9 procent men värdemässigt sjönk den med 1,2 procent. Den stora skillnaden mellan volym och värde tyder på att priserna gått ned och att detta skett i flera branscher. Förutom för energivaror, där priset sjunkit kraftigt, har exportvärdet även minskat för mineral-, skogs- och kemivaror. Importen av varor ökade såväl i volym (5,9 procent) som i värde (1,3 procent).

Inom tjänstehandeln ökade tjänsteexporten med 0,4 procent och tjänsteimporten med 2,3 procent. Störst tjänsteexport hade vi till Norge, USA och Storbritannien. Det var också från Storbritannien och USA som Sverige hade störst tjänsteimport.

Mer information


Frågor besvaras av:
Anna Graneli, 08-690 48 72, 073-424 48 72,  anna.g...@kommers.se
Petter Stålenheim, 08-690 48 49, 073-424 48 49,  pettter.s...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies