bananer.jpg

EU överens om frihandelsavtal med Ecuador

2014-12-16

Frihandelsavtalet mellan EU och Ecuador är nu ett stort steg närmare att kunna börja tillämpas. Detta efter att den avtalstext som parterna enades kring i juli år nu bekräftats (paraferats). Vissa delar av avtalet såsom tullsänkningarna kommer att kunna börja tillämpas redan den 1 januari 2015, om processen fortlöper som planerat. Förhandlingarna inleddes i december 2013 och har gått snabbt.

Överenskommelsen kommer att ingå i det frihandelsavtal som redan finns mellan EU och Peru samt Colombia.

Avtalet innebär en förbättrad tillgång till marknaden i Ecuador för viktiga svenska exportprodukter som till exempel bilar, insatsvaror för bilindustrin, alkoholprodukter. Det innebär även förbättrade förutsättningar för tjänstehandel, investeringar och offentlig upphandling i Ecuador. För Ecuadors del innebär avtalet förbättrat tillträde till EUs marknad för sina viktigaste exportprodukter som till exempel fisk, bananer, blommor, kaffe, kakao, frukter och nötter.

Avtalet bidrar till tryggare villkor för handel och investeringar för både europeiska och ecuadorianska företag. Förutom det kommer sannolikt den regionala integrationen inom Andinska Gemenskapen (Peru, Colombia, Ecuador och Bolivia) att förbättras.

Innan avtalet träder i kraft måste det undertecknas och godkännas av både Europaparlamentet och Ecuador. Det kommer att diskuteras i Europaparlamentets plenum tisdag den 16 december och förväntas få stort stöd. Det dröjer dock ytterligare minst ett år att slutföra ratificeringsprocesserna så att alla aspekter avtalet formellt kan träda i kraft.

Mer information

Mer information om frihandelsavtalet mellan EU och Ecuador

EU-kommissionens nyhet om paraferingen från 12 december 2014

EU-kommissionens tidigare nyhet om överenskommelsen

Handelsstatistik över Sveriges handel med Ecuador

Frågor besvaras av Johan Henriksson, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 21
E-post: johan.he...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies