Handelsstrategi.jpg

EU-kommissionen lanserar ny handelsstrategi

2015-10-16

Den 14 oktober lanserade EU-kommissionen en ny strategi för den externa handelspolitiken. Strategin går under namnet "Trade for All" och innehåller en lång rad nya initiativ. Strategin utgör också en tydlig breddning av den handelspolitiska agendan.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström sätter i och med den nya strategin sin prägel på handelspolitiken. Nytt jämfört med de två senaste strategierna är framför allt tre områden.

För det första beskrivs en helt ny handelsverklighet där tjänster, digitalisering, personrörlighet och regulativt samarbete sätts i centrum medan traditionella frågor som tullar får en mer undanskymd plats.

För det andra lanseras en ambitiös policy för transparens när EU förhandlar nya avtal. Nya förhandlingar om frihandelsavtal ska bland annat inledas med Australien, Nya Zeeland, Indonesien, Filippinerna och Jordanien. Gamla avtal, såsom avtalen med Mexico och Chile, kommer att moderniseras. Allt detta ska ske med en öppenhet som inte tidigare gällt och bland annat ska förhandlingsutspel offentliggöras.

För det tredje ska handelspolitiken i högre grad styras av värderingar. Strategin har ett tydligt fokus på hållbarhet i dess breda bemärkelse och avser att se till att handelspolitiken stödjer mänskliga rättigheter, rättvis handel och kamp mot korruption. Konkretionsgraden här är dock relativt låg.

Sammantaget utgör strategin en bred och ambitiös inriktning för handelspolitiken de närmaste åren. Ingenting i den gamla politiken, såsom försöken att nå ett avtal med USA, har tagits bort, men mycket har tillkommit.

Mer information 

Läs om EU-kommissionens nya handelsstrategi

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies