metall.jpg

EU inför importlicenskrav för stålimport från hela världen

2016-04-26

EU kommer i maj att införa krav på importlicens för importera järn- och stålvaror från hela världen utom från Norge, Island och Liechtenstein.

EU-kommissionen motiverar åtgärderna med att den globala ståltillverkningskapaciteteten har ökat kraftigt. Kina svarar för huvuddelen av kapacitetsökningen. Stålexporten, i huvudsak från Kina, har ökat dramatiskt, samtidigt som stålefterfrågan har sjunkit. Detta har medfört betydande överkapacitet och pressade stålpriser världen över. Kina svarar idag för mer än 30 % av stålimporten till EU.

Enligt EU-kommissionen kräver detta att importen av vissa stålvaror övervakas med importlicenser från alla icke EU-länder. Detta ger statistisk information i förväg och möjligheter att snabbt analysera importtrenderna.

Mer information


Läs EU-förordning 2016/670 om införande av unionsövervakning i förväg av import av vissa järn- och stålprodukter med ursprung i vissa tredjeländer

I Sverige är det Kommerskollegium som utfärdar importlicens för industrivaror (läs mer under "Relaterat" till höger). Mer om de praktiska konsekvenserna av nya importlicenskraven finns i Licensmeddelande 1 2016 från Kommerskollegium.

Frågor om importlicenskraven besvaras av:

Ulf Eriksson
Tel: 08-690 48 79

Pär Ericson
Tel: 08-690 48 09 

       

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies