EU%20Canada.jpg

CETA undertecknat

2016-10-31

I helgen undertecknades frihandelsavtalet mellan EU och Kanada. Fortfarande krävs att alla parlament i de 28 EU-länderna och ett antal regioner ratificerar avtalet för att avtalet till fullo ska kunna träda ikraft.

Efter sju års förhandlingar, intensiv debatt och omfattande klargöranden har EU och Kanada slutligen undertecknat frihandelsavtalet CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Därmed kommer avtalet kunna provisoriskt träda ikraft redan nästa år, förutsatt att också Europaparlamentet godkänner avtalet. Parlamentets utskott för internationell handel röstar om avtalet i december och därefter ska kammaren ta ställning under en plenarsession.

Den provisoriska tillämpningen innebär att europeiska företag och konsumenter kan dra nytta av avtalet direkt, på de områden som omfattas av EU:s kompetens. CETA kommer bland annat avskaffa 99 procent av gällande tullar i handeln mellan EU och Kanada, minska byråkrati och öppna upp offentlig upphandling.

Fortfarande krävs att alla parlament i de 28 EU-länderna och ett antal regioner ratificerar avtalet för att avtalet till fullo ska kunna träda ikraft. Först då kommer alla delar av avtalet att gälla. Detta kan ta flera år.

Dokument och länkar

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies