Compliance.jpg

Bättre efterlevnad av regler stärker den inre marknaden

2016-12-13

EU:s medlemsstater följer inte alltid EU-reglerna fullt ut, vilket skapar problem för företag och privatpersoner. Genom att EU-länderna brister i efterlevnaden av inremarknadsrätten undermineras också EU:s trovärdighet och handlingsförmåga. Det konstateras i en ny rapport från Kommerskollegium.

Rapporten beskriver vad som fungerar bra och mindre bra i dagens system utifrån forskning och analys av den juridiska utvecklingen. Den tar också upp kollegiets erfarenheter från sitt arbete med att främja en välfungerande inre marknad och en korrekt tillämpning av EU-rätten i Sverige.


Mer information

Läs rapporten In Quest of Compliance – Promoting effective enforcement of the EU Single Market

För frågor kontakta Maria Walfridson, 08-690 49 23,
maria.wa...@kommers.se 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies