plast.jpg

Ansök om nya tullbefrielser och tullkvoter senast 1 februari

2019-01-03

Du som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från tull. Sista ansökningsdag är den 1 februari 2019.

Tullbefrielser och tullkvoter gör det möjligt för företag inom EU att få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas i tillräcklig utsträckning inom EU.
Importörer i samtliga EU:s medlemsländer kan utnyttja tullbefrielsen eller tullkvoten så snart den beviljas.

Vill du ansöka om en tullbefrielse eller tullkvot ska du först försäkra dig om att:
• Varan är en insatsvara till industrin
• Identiska eller likvärdiga produkter eller ersättningsprodukter saknas helt eller delvis inom EU och Turkiet
• Ordinarie tull för varan beräknas uppgå till 15 000 euro eller mer per år. Företag kan räkna ihop sina tullar och ansöka tillsammans för att nå upp till tröskelvärdet.
• Varan inte omfattas av ett ensamrättsavtal

Ansök om tullbefrielser för insatsvaror

Kontakt

Johanna Weibull
08–690 48 98
Johanna....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies