virke_ryssland.jpg

Ansök om lägre tullar på virke från Ryssland

2012-08-22

Från och med 22 augusti är Ryssland medlem i WTO. Det innebär att exporttullarna på virke sänks. Företag som importerar gran och tall från Ryssland till EU kan nu ansöka om att få lägre exporttullar för gran och tall.

För gran minskar exporttullarna från 25 procent till 13 procent och för tall från 25 procent till 15 procent. Sänkningen gäller endast för en viss bestämd kvantitet (kvot) som får de lägre tullarna. EU har en gemensam kvot. Företag som önskar få del av de lägre exporttullarna för EU måste ansöka om detta.

Mer information

Läs om kvotillstånd för virke

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies