Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med:

USTR (United States Trade Representative)

Den amerikanske presidentens handelsförhandlare är medlem av regeringen och har en egen myndighet för handelsförhandlingar, såväl multilateralt som bilateralt med enskilda länder. USTR har huvudansvar för alla frågor som rör WTO samt frågor som rör handel, investeringar och råvaruproblem i bland andra OECD, UNCTAD och internationella råvaruorganisationer. Myndigheten handlägger också handelsrelaterade immaterialrättsfrågor. USTR utger årligen en rapport över de handelshinder amerikansk export möter på utländska marknader.

Skriv ut

ULT (Utomeuropeiska länder och territorier i EU)

(OCT,Overseas countries and territories)

Dessa är icke-självständiga öar och områden som administreras av Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Dit hör till exempel franska Polynesien, holländska Antillerna och Falklandsöarna. ULT åtnjuter något förmånligare preferenser i EU än AKS-länderna.

(Eng: Overseas countries and territories, OCT).

Skriv ut

WCO (World Customs Organization)

Världstullorganisationen, med säte i Bryssel, har till uppgift att harmonisera och förenkla tullprocedurer i världshandeln. WCO samarbetar med WTO genom sina tekniska kommittéer i frågor som rör HS-nomenklaturen och i förhandlingar om beräkning av tullvärde och fastställande av allmänna ursprungsregler. WCO har närmare 180 medlemmar, däribland EU och dess medlemsstater.

Skriv ut

WEF (World Economic Forum)

Ett globalt kontaktforum för ledande företrädare för affärsvärlden, politiken, internationella organisationer, vetenskap, media och kultur. I början av varje år hålls ett uppmärksammat möte i Davos, Schweiz.

Skriv ut

WIPO (World Intellectual Property Organization)

FN-organ, baserat i Genève, med syfte att främja skyddet för immaterialrättslig egendom. WIPO administrerar en rad immaterialrättsliga konventioner, bland andra Bernkonventionen, Lissabonavtalet, Pariskonventionen och Romkonventionen och Washingtonfördraget. Se även TRIPS, ACTA.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies