Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: P

PGU (Politik för Global Utveckling (PGU))

I enlighet med Sveriges politik för global utveckling (PGU) ska samtliga politikområden samverka för att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling som innebär att fattiga människor mer framgångsrikt kan dra nytta av globaliseringen. 

Det övergripande målet för PGU är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. PGU innehåller den så kallade samstämmighetspolitiken för utveckling där alla politikområden ska bidra till målet om en rättvis och hållbar global utveckling. PGU är ett centralt verktyg i genomförandet av Agenda 2030 på både nationell och internationell nivå.

Se Agenda 2030, Globala Målen, Hållbar utveckling, Hållbarhet

Skriv ut

PPP (Polluter Pays Principle )

Miljöpolitisk princip formulerad i OECD som innebär att den som förorenar själv ska bära det ekonomiska ansvaret för den uppkomna miljöskadan. Ansvaret kan utkrävas i form av skatter, avgifter eller på annan väg. Se även Gränsjusteringsåtgärd, Miljö.

Skriv ut

PSI (Preshipment Inspection)

PSI (kontroll före skeppning) betyder att ett importerande land (vanligen ett utvecklingsland) kontrakterar ett privat företag för att i importlandets namn utföra vissa tulluppgifter. WTO:s avtal om PSI (Agreement on Preshipment Inspection) är i det närmaste en uppförandekod med syfte att harmonisera hur PSI-företag arbetar.

Skriv ut

PPMs (Processes and Production Methods)

Processer och tillverkningsmetoder. Tekniska föreskrifter och standarder kan ibland innehålla krav på hur varor tillverkats. WTO:s TBT-avtal innefattar endast processer och produktionsmetoder (PPMs) som hänger samman med varornas slutegenskaper medan SPS-avtalet däremot omfattar alla processer och tillverkningsmetoder utan begränsning.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies