Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: O

OSS (Oberoende Staters Samvälde)

(CIS,Commonwealth of Independent States)

Samarbetsorganisationen OSS består av följande medlemsstater som samtliga är före detta Sovjetrepubliker: Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ryska federationen, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina och Vitryssland. Georgien har tidigare varit medlem. Sedan tillkomsten 1991 har länderna undertecknat ett stort antal dokument om integration och samarbete i ekonomiska och politiska frågor. (Eng: Commonwealth of Independent States, CIS).

Skriv ut

OTGS (Open Trade Gate Sweden)

OTGS är ett one-stop-shop informationscenter för exportörer i utvecklingsländer som vill komma in på den svenska marknaden eller EU-marknaden och som har frågor om olika krav, exempelvis gällande tullar, märkning av varor, förpackningsbestämmelser eller SPS-regler. OTGS verksamhet startade 2005 och ingår som en del av Kommerskollegium. Hjälpen är kostnadsfri.

Skriv ut

OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development)

OECD är en organisation med 30 medlemmar som sedan 1961 fokuserat sitt arbete på bland annat hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling, högre levnadsstandard och världshandel. En stor del av OECD:s arbete är inriktat på insamling och bearbetning av statistik och ekonomiska data. Vidare bevakar OECD trender, genomför ekonomiska analyser, utreder handelsmönster och tar fram policyrekommendationer. OECD ger beslutsfattare en möjlighet att samlas och utbyta policyerfarenheter, ta fram riktlinjer för "good practices" och jämföra inhemska och internationella policys.

I OECD:s Handelskommitté sker den största delen av arbetet som är inriktat på handelspolitik och studier genomförs inom områden som tjänster, investeringar, immaterialrätt och icke-tariffära handelshinder. Arbetet har som mål att ta fram policyrekommendationer som kan användas för att utveckla såväl internationell handel som inhemska strukturförändringar. 

Skriv ut

OECS (Organization of Eastern Caribbean States )

Organisation som bland annat fungerar som ekonomisk och monetär union för sju av de mindre ö-länderna i Karibien. Medlemmar är Antigua och Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, St Kitts och Nevis, St Lucia, St Vincent och Grenadinerna samt det brittiska territoriet Anguilla. De har en gemensam valuta och centralbank. En huvuduppgift för organisationen är bland annat att koordinera genomförandet av CARICOMs gemensamma marknad.

Skriv ut

BSEC (Organization of the Black Sea Economic Cooperation)

Organisation för ekonomiskt och politiskt samarbete mellan länderna runt Svarta Havet. BSEC, som bildades 1992, har 12 medlemmar: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Georgien, Grekland, Moldavien, Rumänien, Ryssland, Serbien, Turkiet och Ukraina. Till frågorna som behandlas hör bland annat handel, transporter, energi och miljö.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies