Utrikeshandeln med tjänster, Sverige

Tjänstehandeln står för omkring en fjärdedel av Sveriges totala handel. Till skillnad från varuhandelen är inte statistiken om tjänstehandeln uppdelad efter handelspartner. Den är dock uppdelad i tjänstekategorier.

Fördelningen av svensk tjänstexport och tjänsteimport under 2014 illustreras i figurerna nedan. För mer statistik om tjänstehandeln, se kapitel 5 i kvartalsrapporten under dokument.

svensk-tjansteexport-2014

 

svensk-tjansteimport-2014

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies