Statistik.gif

Handelsutveckling och statistik

Under den här sektionen av webbplatsen hittar du kvartalsvis uppdaterad statistik om internationell handel och investeringar. Kommerskollegium hämtar och bearbetar material från internationella och svenska statistikkällor. 


Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies