nordamerika-glob.jpg

Studiebesök om internationell handel

Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut?

Svaren hittar du i Kommerskollegiums skolmaterial, som också kan kompletteras med ett studiebesök, antingen hos oss här på Drottninggatan i Stockholm, eller hos er i skolan.

Utgångspunkten är det pedagogiska materialet "Varför handlar vi med omvärlden?. Tillsammans med dig som är lärare kan vi skräddarsy besöket, antingen med betoning på föreläsning eller med efterföljande diskussion. Besöket är kostnadsfritt och exempel på områden som diskuterats vid tidigare studiebesök är:

  • hur Sverige handlar med omvärlden både idag och ur ett historiskt perspektiv
  • handel och globalisering
  • handelns koppling till miljö och hållbar utveckling

Studiebesöket beräknas till en timme. För bokning och mer information:

 

Christopher Wingård
Kommerskollegium

08-690 48 61
christopher.wingard
@kommers.se
 

Ingrid Berglund

 

 

Ingrid Berglund
Kommerskollegium

08-690 48 21
ingrid.b...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies