Protectionism21st.jpg

Vad är handelspolitiska skyddsåtgärder?

Det finns tre sorters handelspolitiska skyddsåtgärder som stater kan vidta för att begränsa importen:

  • Antidumpningsåtgärder mot prisdumpad import. Riktar sig mot ett eller flera länder.
  • Antisubventionsåtgärder (även kallade utjämningsåtgärder) mot subventionerad import. Riktar sig mot ett eller flera länder.
  • Skyddsåtgärder mot kraftigt ökande import. Riktar sig mot import från alla länder.

De skyddsåtgärder på stål som USA, EU och andra länder vidtog 2002 var skyddsåtgärder mot kraftigt ökad import. Åtgärderna var baserade på Artikel 19 i GATT som är WTO:s avtal för den internationella handeln med varor.

I GATT finns också allmänna undantagsbestämmelser i Artikel 20 för att kunna skydda liv, hälsa, miljö m.m. och undantagsbestämmelser i Artikel 21 för att kunna skydda väsentliga säkerhetsintressen.

USA hänvisar till den nationella säkerheten i sitt beslut om tullar på stål och aluminium.

Ståltullarna

Till stålportalen

Allt om USA:s stål- och aluminiumtullar och EU:s skydds- och motåtgärder.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies