Tidigare stålkonflikter

Mer än sex procent av alla tvister som anmälts till WTO gäller stålprodukter. Av de totalt 33 anmälda ståltvisterna är USA inblandat i 26. Merparten lämnades in år 2002 bland annat i den då eskalerande tvisten mellan USA och EU. Under senare år är det handelskonflikter mellan USA och Kina och Sydkorea som anmälts.

Sverige blev direkt berört när USA 20 mars 2002 införde skyddsåtgärder riktade mot import av stål. De amerikanska ståltullarna låg på upp till 30 procent på viss stålimport. EU hotade att införa motåtgärder i form av extratullar på vissa amerikanskproducerade produkter. Också då handlade det bland annat om motorcyklar och juice. EU anmälde USA:s åtgärder till WTO; det gjorde även flera av världens stålproducerande länder. Den WTO-panel som tillsattes kom med sitt utslag en bit in på 2003. Panelen slog fast att de amerikanska ståltullarna stred mot WTO-reglerna. Panelrapporten cirkulerades den 10 juli 2003. USA överklagade och överprövningsorganets beslut kom 10 november 2003. Överklagan avslogs. USA meddelade att man skulle ta bort skyddsåtgärderna 10 december 2003.

Under tiden som processen pågick i WTO sköt EU upp sitt hot om motåtgärder vid flera tillfällen och några motåtgärder från EU:s sida infördes aldrig. 

Läs mer om stålkonflikten 2002

 

 

Ståltullarna

Till stålportalen

Allt om USA:s stål- och aluminiumtullar och EU:s skydds- och motåtgärder.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies