Bakgrund

Här är en sammanställning av vad som hänt hittills i stålkonflikten:

April 2017 – Handelsdepartementet och Försvarsdepartementet i USA får president Trumps uppdrag att utreda om stål och aluminium importeras ”i en sådan mängd och under sådana omständigheter att det hotar nationell säkerhet”.

16 februari 2018 – Handelsdepartementet i USA rekommenderar den amerikanska regeringen att införa kvoter eller skyddstullar för såväl stål som aluminium.

1 mars 2018 – President Trump aviserar att han har för avsikt att införa en global tull på 25 procent för all stålimport och 10 procent på aluminiumimporten från alla länder.

8 mars 2018 – President Trump fattar det formella beslutet att införa en tull på 25 procent på nästan all stålimport och 10 procent tull på importen av aluminium. Tullen gäller för import från alla länder.

22 mars – USA:s president beslutar om att tillfälligt undanta EU, Australien, Brasilien, Kanada, Mexiko och Sydkorea från USA:s tullar på stål och aluminium. Undantaget gäller till 1 maj.

23 mars – USA:s tullar, 25 procent på stål och 10 procent på aluminium, träder i kraft.

30 april 2018 ­– De tillfälliga undantag som gäller för bl.a. EU och som skulle upphöra den 1 maj 2018 förlängs till och med den 31 maj 2018.

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies