Produkterna som drabbas av tullarna

Stål

De varor som omfattas av de amerikanska ståltullarna är allt stål som tillverkas av amerikanska stålverk. Varorna finns på sidan 21 i det amerikanska handelsdepartementets rekommendationer till åtgärder. 

https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_
imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf

Varor som omfattas är halvfärdiga produkter, plåt, band stång, rör m.m. Såväl vanligt stål (kolstål) som rostfritt och legerat stål ingår.

Nästan all svensk stålexport till USA (85-90 procent) omfattas av de amerikanska åtgärderna.

Aluminium

De aluminiumvaror som omfattas finns på sidan 20 i det amerikanska handelsdepartementets rekommendationer till åtgärder. 

https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of
imports_of_aluminum_on_the_national_security_-_with_redactions_-20180117.pdf

Varor som omfattas är obearbetad aluminium, stång och profiler, tråd, plåt, band, folier, rör, rördelar och vissa andra varor.

 

Ståltullarna

Allt om USA:s ståltullar

Information, fakta och bakgrund

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies