Produkterna som drabbas av tullarna

Stål

De varor som omfattas av de amerikanska ståltullarna är allt stål som tillverkas av amerikanska stålverk. Varorna finns på sidan 21 i det amerikanska handelsdepartementets rekommendationer till åtgärder

Varor som omfattas är halvfärdiga produkter, plåt, band stång, rör m.m. Såväl vanligt stål (kolstål) som rostfritt och legerat stål ingår.

Nästan all svensk stålexport till USA (85-90 procent) omfattas av de amerikanska åtgärderna.

Aluminium

De aluminiumvaror som omfattas finns på sidan 20 i det amerikanska handelsdepartementets rekommendationer till åtgärder

Varor som omfattas är obearbetad aluminium, stång och profiler, tråd, plåt, band, folier, rör, rördelar och vissa andra varor.

Ståltullarna

Till stålportalen

Allt om USA:s stål- och aluminiumtullar och EU:s skydds- och motåtgärder.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies