Håll koll på kvoterna för import av stål

– Företagen slipper att ansöka om licenser, men måste hålla koll på två sorters kvoter.
Kommerskollegiums Johanna Weibull förklarar här skillnaden och vad det innebär för företaget när EU:s skyddsåtgärder mot import av stål nu blivit definitiva.

Redan när EU införde de preliminära skyddsåtgärderna mot import av stål i somras blev företagen tvingade att hålla koll på kvoter. Nu blir det ännu viktigare. Först gäller det att veta vilken typ av kvot som gäller och sedan om varan tillhör en kvot för ett kvartal eller för hela året.

Kvot för import från storexporterande länder

– De varor som har sitt ursprung i ett land med stor export till EU får en särskild kvot, så kallad landspecifik kvot. Kvoten gäller just den produktkategori och varukod som landet är stor exportör av. Denna kvot är öppen för hela året.

– Det kan alltså vara så att ett land som är en stor exportör till EU av en särskild vara får en landspecifik kvot för den produktkategori där varan ingår men kvartalskvoter för övriga produktkategorier där landets export inte är lika stor, förtydligar Johanna Weibull.

Tar den landsspecifika kvoten slut kan importören ansöka om att få del av kvartalskvoten för fjärde kvartalet. Om den landsspecifika kvoten skulle ta slut innan dess får importören betala 25 procents tilläggstull. 

Kvartalskvoter

– De som importerar varor som har sitt ursprung från ett land som inte tillhör storexportörerna till EU av just den produktkategorin får ansöka om kvot ur en kvartalskvot.

Vad händer då om kvartalskvoten tar slut?

– Tar kvartalskvoten slut så får importören betala 25 procents tilläggstull utöver eventuell normal tull. Skulle det finnas något kvar av kvoten när kvartalet är slut så flyttas den resterande delen av kvoten över till nästa kvartals kvot.

Viktigt att vara medveten om är att Sverige och svenska företag inte är garanterade att få importera en viss kvantitet. Kvoterna är gemensamma för alla länder i EU.

– Det företaget kan fundera över är möjligheten att använda tullager, säger Johanna Weibull.

Antalet produktkategorier som företagen nu måste ansöka om importkvoter för omfattar 26 kategorier. Läs i förordningen om vilka produktkategorierna är. Vid respektive kategori och varukod framgår också vilka länder som är stora exportörer vilket avgör typ av kvot.

– Sydkorea, Kina, Indien, Taiwan förekommer som stora exportörer till EU för flera av produktkategorierna, men inte alla. Företaget måste gå in och titta noga på varje produktkategori för att se vilken typ av kvot som är aktuell att ansöka om för just den vara de ska importera, säger Johanna Weibull.

Så kan du hålla koll på tullkvoterna

Ståltullarna

Till stålportalen

Allt om USA:s stål- och aluminiumtullar och EU:s skydds- och motåtgärder.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies