EU:s skyddsåtgärder för stål

EU-kommissionen meddelade den 4 januari 2019 att definitiva skyddsåtgärder för stålimport till EU kommer att införas senast den 4 februari 2019. Fram tills att ett beslut är offentliggjort gäller fortfarande de provisoriska skyddsåtgärderna. Läs mer i vår webbnyhet.

Provisoriska åtgärder fram till 4 februari 2019

EU-kommissionen införde den 19 juli 2018 så kallade provisoriska skyddsåtgärder för import av 23 olika stålkategorier i 200 dagar. Skyddsåtgärderna har formen av tullkvoter. Åtgärderna innebär att extratullar på 25 procent kommer att tas ut om stålimporten till EU överskrider normal nivå. Den normala nivån baseras på den genomsnittliga EU-importen under de tre senaste åren.

Norge, Island och Liechtenstein och viss import från utvecklingsländer är undantagna från åtgärderna.

Åtgärderna baseras på en undersökning om behovet av skyddsåtgärder som EU-kommissionen genomför. Den väntas pågå åtminstone till årets slut. När utredningen är klar kan de provisoriska åtgärderna komma att ersättas av definitiva åtgärder.

Ytterligare information om de provisoriska åtgärderna finns i vår nyhetstext.

Mer information

 

EU-kommissionens förordning om provisoriska skyddsåtgärder för stål

 

Kommissionens tillkännagivande om inledande av en skyddsåtgärdsundersökning rörande import av stålprodukter

 

Tillkännagivande om ändring av tillkännagivandet om inledande av en skyddsåtgärdsundersökning rörande import av stålprodukter

 

Ståltullarna

Till stålportalen

Allt om USA:s stål- och aluminiumtullar och EU:s skydds- och motåtgärder.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies