EU:s provisoriskt införda skyddsåtgärder för stål

EU-kommissionen inför den 19 juni 2018 så kallade provisoriska skyddsåtgärder för import av 23 olika stålkategorier i 200 dagar. Skyddsåtgärderna har formen av tullkvoter. Åtgärderna innebär att extratullar på 25 procent kommer att tas ut om stålimporten till EU överskrider normal nivå. Den normala nivån baseras på den genomsnittliga EU-importen under de tre senaste åren.

Norge, Island och Liechtenstein och viss import från utvecklingsländer är undantagna från åtgärderna.

Åtgärderna baseras på en undersökning om behovet av skyddsåtgärder som EU-kommissionen genomför. Den väntas pågå åtminstone till årets slut. När utredningen är klar kan de provisoriska åtgärderna komma att ersättas av definitiva åtgärder.

Ytterligare information om de provisoriska åtgärderna finns beskrivet i vår nyhetstext

Mer information

 

EU-Kommissionens förordning om provisoriska skyddsåtgärder för stål

 

Kommissionens tillkännagivande om inledande av en skyddsåtgärdsundersökning rörande import av stålprodukter

Tillkännagivande om ändring av tillkännagivandet om inledande av en skyddsåtgärdsundersökning rörande import av stålprodukter

 

Ståltullarna

Allt om USA:s ståltullar

Information, fakta och bakgrund

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies