Motåtgärder och skyddsåtgärder - vad är skillnaden?

I den handelspolitiska världen är det en distinkt skillnad mellan en motåtgärd och en skyddsåtgärd. Kommerskollegiums Björn Strenger reder ut begreppen.

- Motåtgärderna är ett direkt svar på USA:s 25 procentiga höjning av tullarna på importen av stål från EU. Motåtgärderna är enbart riktade mot särskilt listade produkter från USA.

- Skyddsåtgärderna vidtas för att skydda EU:s industri när importen av en viss vara ökar i en sådan omfattning att det hotar industrin. Skyddsåtgärderna riktas mot alla länder som är utanför EU.

Motåtgärderna har just införts. Blir det några skyddsåtgärder också?

- En EU-utredning om hur USA:s ökade tullar påverkat handeln pågår sedan i mars 2018. Tecken på att stål som skulle till USA nu är på väg till EU i stället har medfört att EU-kommissionen den 6 juli 2018 meddelat att man tänker införa provisoriska skyddsåtgärder för stål redan nu i sommar. De provisoriska skyddsåtgärderna träder i kraft 19 juli.

 Får EU införa dessa åtgärder?

- EU har varit väldigt noga med att följa WTO:s regelverk och enligt WTO-rätten har länder rätt att införa motåtgärder för att återställa balansen i handeln. I det här fallet beslutade USA att höja tullarna på stål på 25 procent utan att följa den särskilda procedur som krävs. Då kan andra länder svara med att öka tullar för motsvarande summa. Det är då viktigt att inte ta i för mycket. Motåtgärderna måste stå i proportion till den skada som i det här fallet USA orsakar. EU har även rätt att införa skyddsåtgärder och även här är det mycket viktigt att de införs enlig WTO-rätten.

Vad kan ett företag göra?

- Det viktiga i dessa dagar är att hålla sig uppdaterad, att förbereda sig och vidta egna åtgärder för att minimera de ökade kostnaderna. Det har funnits möjlighet för företag och branscher att lämna synpunkter när EU-kommissionen arbetade fram motåtgärds- och skyddsåtgärdslistorna. Men det hindrar inte att vissa företag kommer att drabbas negativt när åtgärderna införts. Företagen som drabbas kan vända sig till EU-kommissionen och klaga. Men det går inte att begära skadestånd.

Ståltullarna

Till stålportalen

Allt om USA:s stål- och aluminiumtullar och EU:s skydds- och motåtgärder.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies