Information och bakgrund om USA:s tullar på stål och aluminium samt handelspolitiska beslut.

USA:s stål- och aluminiumtullar

Den 8 mars beslutade USA att införa tullar på import av stål och aluminium från alla länder. Den 22 juni införde EU motåtgärder och den 19 juli provisoriska skyddsåtgärder. Vilka produkter gäller det? Vad betyder det för Sverige? Vad är det som händer? Här samlar vi aktuell information och bakgrundsfakta.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies