Var med och påverka EU:s och Kanadas samarbete om framtida regleringar

Vad är viktigt för ditt företag att EU och Kanada diskuterar för att er handel och handelsmöjligheter med Kanada ska förbättras och effektiviseras?

I frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (Ceta-avtalet) ingår ett samarbete för att förbättra och effektivisera regleringarna för varor och tjänster. Ett särskilt samarbetsforum har bildats och i sommar är det dags för ett första möte. Att få bort onödiga regelskillnader och försöka minska företagens administrativa kostnader är en av drivkrafterna i detta samarbete.

EU-kommissionen öppnar nu möjligheten för företag att skicka in synpunkter och förslag om vad som borde tas upp för diskussion vid sommarens möte. Senast 16 februari ska synpunkterna vara inne hos EU-kommissionen.

Här finns länken till EU-kommissionens sida med mer information och direktlänk för att lämna synpunkterna

Har ditt företag frågor om hur regulativt samarbete fungerar kan du ta kontakt med Linda Boden: 46-8-690 48 63 och linda....@kommers.se .

Har du andra frågor om Ceta-avtalet, använd vår Ceta-portal för företag eller ring Anna Sabelström, 08-690 48 43 eller mejla anna.sab...@kommers.se

 

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies