Immaterialrätt och Kina - lämna synpunkter inför handelsmötet

Har ditt företag stött på problem som rör skyddet av immateriella rättigheter på den kinesiska marknaden? Påverkar dessa problem handel och investeringar där? Era synpunkter behövs som underlag inför Sveriges möte med Kina om bland annat handelsfrågor senare i år. Syftet med mötet är bland annat att hitta lösningar för att ta bort hinder och underlätta för företag.

Kommerskollegium har Utrikesdepartementets uppdrag att inför mötet Sverige-Kina sammanställa de handelshinder som företag upplever i handeln med Kina. Redan före sommaren bjöd vi in företag att lämna synpunkter inför mötet som nu kommer att äga rum senare i år. I nuläget är vi främst i behov av ytterligare underlag som handlar om skyddet av immateriella rättigheter.

Om ditt företag upplever sådana handelshinder – skicka gärna in uppgifter om dessa till Kommerskollegium. Vi behöver en tydlig beskrivning av handelshindren, gärna på engelska. Vi behöver även få veta om ditt företag redan försökt lösa problemet antingen själva, via ambassaden eller via Europeiska kommissionen. 

Synpunkter skickas senast den 11 november till Kommerskollegiums utredare med ansvar för Kina, Annika Widell, på mejladress:

annika....@kommers.se

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies