Blandkommission – en möjlighet för företag i Sverige att påverka

Handlar du med Kina eller Saudiarabien? I höst kan du som företag vara med och påverka vad som kan tas upp i direkta samtal mellan Sverige och Kina eller Sverige och Saudiarabien. Dessa möten är bara två exempel på unika möjligheter att få fram svenska företags synpunkter och problem. Tidigare i höst hade Sverige ett eget möte med Indien om handelsfrågor.

Sverige har även efter EU-medlemskapet fortsatt att regelbundet hålla möten på högsta nivå när det gäller handelsfrågor. De kallas blandkommissionsmöten, i vissa fall bilaterala handelsmöten eller informella handelsmöten. Ibland är det möten mellan handelsministrarna, ibland mellan handelsministrarnas närmaste högsta tjänstemän.

–  EU sköter ju den gemensamma handelspolitiken och många gånger lämnar vi från Kommerskollegium underlag med svenska synpunkter till EU-kommissionen när EU ska komma fram till ett gemensamt ställningstagande eller diskutera handelshinder med andra länder. Men då är det ju input från 28 länder som ska vägas samman, säger Annika Widell som har lång erfarenhet av att förbereda underlag inför blandkommissionsmöten.

– När Sverige har sina egna möten direkt med viktiga handelspartners ger det därför svenska företag en unik möjlighet att just deras upplevda hinder och problem kan tas upp till diskussion. Förhoppningsvis kan det leda till förbättring eller åtminstone en större medvetenhet om problemet, säger Emma Sävenborg som arbetar med att ta emot och sammanställa företagens synpunkter och önskemål inför mötet med Saudiarabien.

Just nu har du som företag möjlighet att lämna synpunkter om Saudiarabien. Vi har även ett behov av att få veta mer om företags immaterialrättsproblem i Kina. Andra länder som Sverige har den här typen av regelbundna möten med är bland annat Brasilien, USA, Iran och Tyskland. Vill du vara säker på att inte missa framtida möjligheter att lämna synpunkter, sätt upp dig på vår mejllista.

Här skriver du upp dig på mejllistan

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies