UN/CEFACT

Kommerskollegium deltar aktivt i arbetet med förenkling av handelsprocedurer i UN/CEFACT (Centre for Trade Facilitation and Electronic Commerce). UN/CEFACT är en undergrupp till UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) som arbetar med att utveckla verktyg på handelsprocedurområdet i form av standarder, rekommendationer och handledningar. Arbetet bedrivs i projektgrupper med representanter från mellanstatliga organisationer, enskilda länders myndigheter samt från näringslivet. UN/CEFACT har ett brett perspektiv på handelsförenklingar och täcker bl.a. bank- och finansfrågor, transportfrågor, elektronisk handel, tullfrågor, hälso- och sjukvård.

Varje år anordnar UN/CEFACT ett forum i något av medlemsländerna där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter samt diskuterar aktuella frågor inom området.

Här hittar du aktuell information från UN/CEFACT.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies