WTO-anslutningar

Både stater och tullområden som för en egen handelspolitik kan bli medlemmar i världshandelsorganisationen (WTO). Ansökande stat och WTO:s medlemmar kommer gemensamt överens om villkoren för medlemskapet, vilket gör att villkoren kan variera något från medlem till medlem beroende på den ansökandes specifika förutsättningar. För att en stat ska bli medlem krävs i princip enhällighet, alltså att man välkomnas av samtliga länder som redan är medlemmar. Formellt sker förhandlingen i en särskild arbetsgrupp. Där går man igenom landets handelspolitik och tidigare WTO-medlemmar ställer upp förbehåll för att godkänna medlemskapet, i syfte att verka för förbättrade handelsvillkor. Genom förhandling bestämmer sedan arbetsgruppen vilka villkor som ska gälla för att landet ska välkomnas i WTO.

De sammanlagda resultaten av förhandlingarna bildar den blivande medlemmens anslutningsvillkor. Där ingår åtaganden om att följa WTO:s regelverk, inskränkningar i hur handelspolitiska åtgärder kan användas samt övergångsperioder för implementeringsåtgärder. Vidare inkluderas också villkor om marknadstillträde för varu- och tjänstehandel som överenskommits med tidigare medlemmar.

Anslutningsvillkoren antas sedan av WTO:s allmänna råd eller ministerkonferens. Därefter undertecknar och ratificerar den ansökande staten avtalet och inträder som fullvärdig medlem i WTO trettio dagar efter att WTO-sekretariatet har notifierats.

För frågor om WTO-anslutningar kontakta Kommerskollegiums Frihandelsavtalsgrupp

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies