orange-jacka.jpg

Offentlig upphandling i Ceta

Ceta ökar möjligheten för svenska och europeiska leverantörer av varor och tjänster att delta i kanadensiska offentliga upphandlingar, både på federal-, provins- och lokal nivå.

Företagen kan lämna in bud på offentliga upphandlingar i Kanada även utan att vara etablerade i landet, och ska behandlas på samma sätt som kanadensiska företag. Kanadensiska upphandlande myndigheter får alltså inte diskriminera europeiska företag. All relevant information måste vara tillgänglig både för kanadensiska och europeiska företag.

Information om aktuella offentliga upphandlingar i Kanada

Marknadstillträde regleras i olika annex till avtalet (se nedan), och beskriver hur stor del av statsförvaltningen som åtagit sig att följa procedurreglerna för upphandling, till exempel vilka upphandlande myndigheter, nivåer av statsförvaltningen, varor och tjänster och annat som omfattas. Observera att alla värden anges i Special Drawing Rights - SDR (1 SDR är cirka 1 euro).

Procedurreglerna för offentlig upphandling

Statliga företag/myndigheter där europeiska företag får lämna bud

  • Bilaga 19-1 – lista över offentliga enheter på central nivå
  • Bilaga 19-2 – lista över offentliga enheter på provins och lokal nivå
  • Bilaga 19-3 – lista över andra enheter, t.ex. statsägda bolag inom vissa sektorer

Varor och tjänster som omfattas av upphandlingsreglerna

Företag som tilldelats kontrakt via offentlig upphandlingar i Kanada

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies