ostar.jpg

Handla med varor i Ceta

Ceta innebär att 99 procent av varuhandeln mellan EU och Kanada blir tullfri inom sju år.

Ta hjälp av guiderna nedan för att se hur just dina varor påverkas.

Guide steg för steg: Får min vara sänkt tull i och med Ceta?

Kolla upp vilka tullar och ursprungsregler som gäller för dina varor i handeln mellan EU och Kanada:

Exportera varor till Kanada

Importera varor från Kanada

 

Allmän info: Industrivaror

De flesta industrivaror är tullfria till import både till EU och Kanada. Men det finns undantag, till exempel vissa fordon och viss fisk. Efter sju år blir samtliga industrivaror tullfria för både import till Kanada och EU. För fryst torsk och bearbetade räkor öppnar EU en tullfri kvot.

Allmän info: Jordbruksprodukter och livsmedel

Även de flesta jordbruksprodukter och livsmedel blir tullfria. Vissa produkter kommer att bli tullfria efter en övergångsperiod. För några produkter förbättras marknadstillträdet endast genom tullkvoter, det vill säga tullfrihet för en begränsad kvantitet. Tullkvoter gäller för till exempel ost till Kanada och nötkött till EU. Vissa produkter, bland annat kyckling och ägg, får inga tullsänkningar alls genom Ceta.

Läs mer

Läs mer om vilka dokument och krav som gäller för att importera eller exportera till/från Sverige på Tullverkets webbplats.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies