Vad är ISDS?

ISDS är en förkortning för Investor-State Dispute Settlement (tvistelösning mellan investerare och stat) och avser själva tvistlösningsmekanismen i ett investeringsskyddsavtal. Det utgör alltså en av flera beståndsdelar i ett investeringsskyddsavtal. Här regleras hur en investerare kan stämma en stat inför skiljenämnd för brott mot investeringsskyddsavtalet. ISDS finns för att säkerställa att staterna inte bryter mot investeringsskyddsavtalet.

Vad är ett investeringsskyddsavtal?

Ordet investeringsskydd används för att beskriva det skydd som länder garanterar att de ger till investerare från andra länder. Skyddet skapas genom ett internationellt avtal mellan investerarens hemland och värdlandet, så kallade investeringsskyddsavtal. Investeringsskyddsavtalen kallas på engelska ofta Bilateral Investment Treaties och förkortas BITs.

Kommer en ISDS-mekanism att finnas i TTIP?

Enligt förhandlingsmandatet från Europeiska rådet till kommissionen bör ISDS ingå i TTIP. Även USA har uttryckt en önskan att ISDS ingår i avtalet.

Varför förhandlas ett investeringsskyddsavtal som en del av TTIP?

  • Ett investeringsskyddsavtal innebär ett skydd mot diskriminering för europeiska investerare i USA.
  • Europeiska investerare behöver samma nivå av skydd i USA som till exempel deras asiatiska konkurrenter erhåller via sina staters investeringsskyddsavtal med USA. 


Läs mer i FAQ:n och Kommerskollegiums rapporter om ämnet som du hittar till höger på sidan.

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies