Handelsförhandlingar mellan EU och USA

Den amerikanska presidenten Donald Trump och Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker uttalade sig gemensamt i juli 2018 om att arbeta för att ta bort tullar på industrivaror och samarbeta om regulativa frågor och standarder.

Det gemensamma uttalandet markerade en ny fas i EU:s och USA:s handelsförbindelser. Detta efter att handelsavtalet (TTIP), som var under förhandling innan Donald Trump valdes till president, lades i malpåse. De nya avtalsförhandlingarna ska förhindra att handelsspänningarna mellan EU och USA ökar och där bakgrunden är USA:s höjda stål- och aluminiumtullar från juni 2018.

De nya förhandlingarna omfattar inte alla områden som fanns i TTIP-förhandlingarna. Parterna kommer troligtvis inte att förhandla om att sänka eller ta bort tullar på jordbruksprodukter eller öppna upp offentlig upphandling.

Ett villkor från EU för att förhandla över huvud taget är att USA inte inför nya tullar på EU:s export, inklusive bilar och bildelar. Ett annat villkor är att USA tar bort sina nuvarande importtullar för stål- och aluminium mot EU.

Detta händer nu

Tjänstemän har under ledning av EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och den amerikanska handelsrepresentanten Robert Lighthizer träffats ett antal gånger för att närmare diskutera vilka områden som bör inkluderas i eventuella avtalsförhandlingar. En detaljerad rapport av läget i samtalen publicerades av EU-kommissionen i januari 2019.

För att vissa delar av förhandlingarna ska kunna genomföras behöver EU-kommissionen förhandlingsmandat som är godkända av EU:s medlemsstater (i ministerrådet). Mandaten gäller dels industritullar, dels hur man underlättar processen för företag att visa att varor uppfyller vissa produktkrav (bedömning av överensstämmelse).

Mer information

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies