Thailand

Frihandelsavtalsförhandlingar mellan EU och Thailand inleddes officiellt våren 2013 och den första rundan ägde rum några månader senare i Bryssel.

Avsikten är att nå ett brett avtal där det inte bara ingår avveckling av tullar, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling och konkurrens.

På grund av den politiska situationen i Thailand har EU ställt in förhandlingsrundorna. Den senaste rundan ägde rum våren 2014. För närvarande är inga förhandlingsrundor planerade.

Bakgrund

Regionala förhandlingar mellan EU och Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), där Thailand är ett av medlemsländerna, startade 2007. Tanken då var att EU och ASEAN som region skulle förhandla om ett frihandelsavtal. Efter att dessa förhandlingar kört fast 2009 beslutade sig EU för att istället starta bilaterala förhandlingar med de ASEAN-länder som var redo. Först ut var Singapore i början av 2010 och sedan följde Malaysia, Vietnam, Thailand och Filippinerna. Ambitionen på sikt är dock fortfarande att åstadkomma ett avtal mellan EU och ASEAN som region.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies